Selin Yapı Gizlilik Politikası


Selin Yapı Gizlilik Politikası
Selin Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (“Selin Yapı”), işbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) ile http://www.ringsistanbul.com/ adresli web sitesi (“Web Sitesi”)’nin kullanım koşulları konusunda; Web Sitesi’ne bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderdiği ya da sağladığına bakılmaksızın, Web Sitesi’ni ziyaret eden gerçek kişi, tüzel kişiliği haiz ve/veya kurum ile kuruluş niteliğindeki Web Sitesi kullanıcıları (“Kullanıcı”)’nı bilgilendirmek suretiyle ilke olarak Kullanıcı’ya ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası tahtında aşağıdaki koşullar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın anılan tüm koşulları ve halin icabı ilgili hususları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 1. Fikri Mülkiyet
  Web Sitesi’nde yer alan marka, tasarım, metin, bilgi, ses, şekil, resim, haber, fiyat, çizim, görüntü, içerik, logo, görseller, yazılımlar, bültenler ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlantılı her türlü fikri mülkiyet ve/veya telif konusu haklar (“Web Bilgi”) aksi belirtilmediği takdirde Selin Yapı’ya aittir. Web Bilgi’nin, Selin Yapı’nın önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın Kullanıcı tarafından kullanımı yasak olup, aksi takdirde Kullanıcı’nın cezai sorumluluğu doğar.

   

 2. İçerik ve Güvenlik
  Web Bilgi’ler yalnızca Kullanıcı’yı bilgilendirme amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergisel, muhasebesel ve diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. Bu nedenle Kullanıcı’nın, Web Sitesi’nde bulunan herhangi bir Web Bilgi’ye güvenerek işlem yapması Selin Yapı tarafından tavsiye edilmemektedir.
  Kullanıcı’nın, Selin Yapı’nın yazılı izni olmaksızın Web Bilgi’yi kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, Web Bilgi’nin kopyalanması, aktarılması, çoğaltılması, yayınlanması, depolanması, teşhiri, değiştirilmesi, tahrifatı ticari amaçla elde bulundurulması, kiralanması, alt lisansla kullandırılması, dağıtılması ve/veya satılması yasaktır.
  Selin Yapı, Web Sitesi’nin içeriğini, yayımladığı hüküm ve şartları önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Selin Yapı, Web Bilgi’nin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması için azami gayreti göstermektedir.
  Gizlilik Politikası üzerinde yapılan değişikliklerden sonra Web Sitesi’nin kullanımına Kullanıcı tarafından devam edilmesi, Gizlilik Politikası’na ilişkin değişikliklerin kabul edildiğinin taahhüdüdür. Ancak, Selin Yapı, Web Sitesi’nde bulunan Web Bilgi’nin doğruluğunu, kesinliğini, güncelliğini garanti etmemektedir.

   

 3. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  Web Sitesi’nde yer alan Web Bilgi’nin güncellenmemesi, güncellenmesinde gecikme, Web Bilgi’de muhtemel bir yanlışlık, eksiklik ve/veya değişiklik sebebiyle Selçuklu Holding’in hiçbir sorumluluğu bulunmamakta ve ilgili hususlar Selin Yapı’yı hiçbir yükümlülük altına sokmamaktadır.
  Web Sitesi’nin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkan masraflar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Selin Yapı ve/veya Selin Yapı bünyesinde bulunan şirketler ve bu sirketlerin yönetim organında bulunan ya da bu şirketlerde yönetici sıfatını haiz gerçek ya da tüzel kişiler hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.
  Web Bilgi’nin bilgilendirme amaçlı olması dolayısıyla Kullanıcı, Web Bilgi’ye dayanarak yaptığı işlemlerden doğan ve/veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı Selin Yapı’yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacak, bu sebeple zarara uğradığını iddia etmeyecektir.

   

 4. Diğer Sitelere Bağlantılar
  Selin Yapı’nın Web Sitesi’ndeki bağlantılar, reklamlar, linkler Kullanıcı’yı Selin Yapı ağının dışında başka bir web sitesine yönlendirebilir. Selin Yapı, bu web sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Selin Yapı, bu web sitelerine erişim veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir tazminattan, zarardan, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

   

 5. Online Ticaret
  Web Sitesi online-çevrimiçi ortamda Selin Yapı tarafından sunulan değişik türde mal ve hizmet satın alma imkânı sunabilir. Kullanıcı, Web Sitesi’nde mal ve hizmet satın almak için sipariş vermek istediğinde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak, gerekli kişisel bilgilerini; adını, soyadını, telefon numarasını, kredi kartı bilgilerini, elektronik posta adresini ve siparişin teslim edileceği adresi bildirebilir.
  Kullanıcı, Web Sitesi’nin link sağladığı veya link sağlayan web sitelerine yönlendirilmesi sonucu, üçüncü şahıslara ait emtiaları satın almak için sipariş verirken veya üçüncü şahıslara kişisel bilgilerini ve hesap bilgilerini verirken bu tür bilgilerin Selin Yapı tarafından değil, söz konusu üçüncü şahıslar tarafından alındığını ve bu hususlarda Selin Yapı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını önceden kabul etmiş sayılır.
  Kullanıcı, Web Sitesi’nden veya bu Web Sitesi’nin erişim sunduğu veya link verdiği diğer web sitelerinden yapacağı üçüncü şahıslara ait emtialara ilişkin satın almalarda meydana gelebilecek herhangi bir zarar, ziyan, masraf ve benzeri kayıplardan, Selin Yapı veya çalışanlarını, müdürlerini, yöneticilerini, acentelerini, sırasıyla haleflerini ve yerine geçenleri sorumlu tutamayacak ve bu kişilere karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

   

 6. Çerez (Cookie)
  İnternet üzerinde Web Sitesi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, genel olarak web sayfalarının devamlı kullanıcıları tanımasına ve kullanıcıların siteye girişlerini kolaylaştırmasına imkân sağlamak ve sitelerin içeriklerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla toplu verileri toplamasına ve derlemesine imkân vermek amacıyla kullanıcıların bilgisayarına yollanan ve orada saklanan küçük metin dosyalarıdır.
  Web Sitesi’nde kullanılan çerezler Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini saklamamakta ve ifşa etmemektedir. Ayrıca, çerezler vasıtası ile aktarılan bilgiler, herhangi bir promosyon veya pazarlama amacı için de kullanılmamaktadır. Selin Yapı, çerezler aracılığıyla Web Sitesi’nin kullanışlılığını ve etkinliğini arttırmak için Web Sitesi’nin kullanım şekillerini izlemektedir. Çerezler vasıtası ile elde edilen bilgiler üçüncü şahıslara satılamayacak ve/veya paylaşılamayacaktır.
  Kullanıcı, kullanmakta olduğu internet tarayıcısında gerekli ayarları yaparak daha önceden yüklenmiş çerezleri silebilir, ileride yüklenecek çerezleri engelleyebilir ya da çerezlerin yüklenmeleri esnasında tarayıcının Kullanıcı’yı uyarmasını sağlayabilir. Ancak, söz konusu çerezlerin Web Sitesi’nin düzgün çalışması ve belli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olabileceğini belirtmek isteriz.

   

 7. Kişisel Bilgiler ve Erişim
  Kullanıcı’nın Web Sitesi aracılığı ile paylaşmış olduğu isim, e-mail adresi, faks numarası veya posta adresi gibi kişisel bilgileri Selin Yapı bünyesinde tamamen gizli tutulmakta ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla paylaşılmamaktadır.
  Selin Yapı, ilgili kişisel bilgileri (i) basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, (ii) elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, (iii) işe alım süreçlerinde başvurularınızı değerlendirmek ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır.
  Selin Yapı, ilgili kişisel bilgileri ancak aşağıda belirtilen durumlarda açıklayabilecektir:

   

  1. Kullanıcı’nın, kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması konusunda izni var ise,
  2. Selin Yapı’nın kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
  3. Kullanıcı’nın, Selin Yapı’dan talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya Kullanıcı’ya sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla,
  4. Kullanıcı’ya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (işbirliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere,
  5. Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.

   

 8. Ürünler ve Hizmetler Hakkında Bilgi
  Web Sitesi’nde yer alan Web Bilgi’ler, belirli bazı ülkeler ya da bölgelerde pazarda bulunmayan veya farklı bir marka ismi ile bulunan ya da ülkeden ülkeye değişmek üzere farklı yasal düzenlemelere ve koşullara tabi olan Selin Yapı ürünleri, programları ve hizmetlerine dolaylı ya da dolaysız olarak yapılan referanslar içerebilir. Bu tür referanslar, Selin Yapı açısından bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin ülkenizde/bölgenizde satılacağı anlamına gelmemektedir.

   

 9. İstekler ve Sorularınız
  Depolanan bilgiler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresinin sona ermesi veya Selin Yapı’nın artık gereksiniminin kalmaması halinde Selin Yapı tarafından silinecektir. Ancak, Kullanıcı istediği zaman kendisine ait bilgilerin silinmesini talep edebilir. Ayrıca Kullanıcı, istediği zaman kişisel bilgilerinin kullanımına ya da işleme tabi tutulmasına dair muvafakatini geri çekebilir. Kullanıcı, bu tür durumlarda ya da diğer tüm soruları konusunda elektronik posta yoluyla Selin Yapı’ya danışabilecektir. Kullanıcı’ya ait bilgilerin saklanması ve bu bilgilerin kullanım alanlarına ilişkin sorular için yine aynı yöntemle Selin Yapı ile temasa geçilebilecektir. Selin Yapı, Kullanıcı’nın dileklerine yanıt vermek için elinden gelen azami gayreti gösterecektir.

   

 10. Sair Hükümler
  Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
  Kullanıcı Web Sitesi’ni kullanmakla, gizlilik politikasına bağlı olacağını kabul etmektedir. İşbu gizlilik politikası Kullanıcı tarafından kabul edilmemişse, lütfen Web Sitesi’ni kullanmayınız.
  İşbu Web Sitesi üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi Selin Yapı’ya aittir.