İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikası

Selin Yapı bağlı olduğu Selçuklu Holding’in değerleri doğrultusunda en önemli varlığı olan insan kaynağının en etkin, verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini sağlamak için dünyadaki gelişime paralel müşteri odaklı yaklaşımı ile çağdaş insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmeyi kendisine ilke edinmiştir.

Selin Yapı'nın amacı, mevcut çalışanlar için en iyi ortam sağlanırken üstün nitelikli çalışanların en çok tercih ettiği şirket olmasının sağlanmasıdır.

Kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığını artırmak, kurumda devamlılığı sağlamak, kaliteyi yükseltecek süreç ve sistemlerle değerli çalışanlarının güvenli bir ortamda performans sergileyebilmeleri için politika ve prosedürler oluşturmak, bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmek temel ve değişmez amaçlarımız arasında yer almaktadır.

 

İK İlkelerimiz

İnsana saygı unsurunu temel alan bir yönetim anlayışı oluşturmak ve etik değerleri uygulamak.

Şirket politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak.

Etkin ölçüm/değerlendirme sistemi kurarak doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak.

Değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyon yaratmak.

Tüm personelin özlük haklarının korunmasını sağlamak.

 

İK UYGULAMALARIMIZ


İşe Alım

Kurumların fark yaratabilmesinin altında yatan en önemli değerin "İnsan Kaynağı" olduğunun bilincinde olarak “İşe Alım” İnsan Kaynakları süreçlerimizin en önemli uygulamasıdır. Bu bilinçten hareketle doğru kişileri doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir. Aranılan kriterler, pozisyonlara göre değişkenlik göstereceği gibi her pozisyon için beklentimiz Selin Yapı’nın değerleri doğrultusunda temel yetkinlikleri karşılayan adaylardır. Bu çerçevede pozisyonun gerekliliklerine göre adaylara kişilik envanteri, genel yetenek ve İngilizce yeterlilik testleri uygulanır. İnsan Kaynakları Bölümü ve ilgili bölümün yöneticileri tarafından sürdürülen, yetkinlik bazlı mülakatlarda başarılı olan aday için süreç, iş teklifi ve işe giriş işlemlerinin tamamlanması ile sona erer.

 

Kariyer Yönetimi

Kariyer Gelişimi, uzun dönemli stratejilerimize ve hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızı geliştirebileceğimiz devamlı bir süreçtir. Bu nedenle terfilerde iç kaynaklara öncelik verilmektedir.

Pozisyona en uygun iç adayı seçerken adil ve tutarlı Değerlendirme Merkezi uygulamaları ile gerekli kriterleri sağlayan adayların atanabilmesi amaçlanır.

 

Eğitim/Gelişim

Bir şirketin başarısı ve hedeflerini gerçekleştirebilmesinin ardındaki en önemli kaynak "Çalışanlardır." Bu nedenle eğitim faaliyetleri şirketler için geleceğe dönük bir yatırımdır. İş başında ölçülebilir, gözlemlenebilir, iş ihtiyaçlarına cevap veren eğitimlerin dışında ihtiyaca yönelik kişisel gelişim eğitimleri ile sadece var olan pozisyondaki performansın geliştirilmesi değil, aynı zamanda kişinin kariyer yolunda atanması muhtemel pozisyonlara hazırlanması hedeflenir.

 

Performans Yönetimi

Hedef ve sonuç odaklı çalışılan şirketimizde nihai hedefini çalışanları ile paylaşarak tüm çalışanlarının ortak bir hedefe koşmasını amaçlar. Uygulamakta olduğumuz yetkinlik ve hedef bazlı performans yönetimi ile çalışanlarımızın şirketin vizyon ve hedeflerini en iyi şekilde anlaması beklenirken, İnsan Kaynakları Bölümü olarak biz de çalışanlarımızın gelişmesi gereken yönleri anlıyor ve onların eğitim ve gelişim sistemleriyle nasıl desteklenmesi gerektiği konusunda fikir sahibi olduğumuza inanıyoruz.

 

İŞ BAŞVURULARI


Özgeçmişinizi ekli dosya halinde bize gönderebilirsiniz.(pdf,doc)

Tarafıma bildirilen amaç ve süre ile özgeçmişimde yer alan kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesi muhafazası ve gerektiğinde 3. kişilerle paylaşılmasına açık rıza gösterdiğimi belirtir Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı ve Açık Rıza Beyanını; kabul ettiğimi beyan ederim.