Leed ve Breeam Sertifikaları


Selin Yapı tarafından inşa edilen Rings Alışveriş Merkezi ve Rings Rezidans; çevre dostu ve enerji tasarrufu uygulamalarıyla uluslararası çapta en çok bilinen ve yeşil bina derecelendirme sertifikaları olan Amerika menşeli "Leed - Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik" ve İngiltere menşeli "Breeam- Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu" sertifikalarına adaydır.

Leed ve Breeam sertifikaları için süreç,  tasarım aşamasından başlayarak binanın tamamlanmasına kadar devam eden uzun bir aşamayı kapsamaktadır. Sertifikasyon sürecinde lokasyon, tasarım, kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapı tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı gibi bir yapının çevre dostu olarak kabul edilmesinde etkili birçok faktör dikkate alınmaktadır.  'Yeşil binalar' olarak da adlandırılan çevre dostu binalar, enerji ve su kullanımında yüzde 50'lere varan oranda tasarruf sağlamaktadır.

Bu doğrultuda Rings AVM ve Rezidans; uluslararası standartlara göre yüzde 20’nin üzerinde enerji tasarrufu; yüzde 30’un üzerinde su tasarrufu sağlanacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

Rings AVM ve Rezidans projesinde Leed ve Breeam Sertifikaları kapsamında uyguladığımız sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden bazıları şunlardır;

Sürdürülebilir Araziler:

 • Yeşil alanlar artırılarak doğal yaşamı desteklemek için peyzaj da kullanılan tüm bitkiler İstanbul’un iklimine adapte olmuş bitkilerinden seçildi.
 • Yeşil alanlara daha fazla yer ayırabilmek için tüm otoparkalar yer altına yapıldı.
 • Alternatif ulaşımı desteklemek ve bisiklete binmeyi teşvik etmek için bisiklet park alanları ayrıldı.

Su verimliliği

 • Projede su armatürlerinin hepsi en az su tüketen en verimli modellerden seçildi.
 • Peyzaj sulaması için yağmur suyu ve yoğuşma suyu sistemleri kullanılarak şebeke suyu kullanımı azaltıldı.
 • Çatı alanlarından ve klima santrallerindeki yoğuşmadan gelen suların toplanarak yeniden kullanılması için gerekli altyapı oluşturuldu.

Enerji ve Atmosfer

 • Proje kapsamındaki elektrik ve mekanik ekipmanların tümü enerji verimli modellerden seçildi.
 • Çevre aydınlatma armatürlerinde ışık kirliliği yaratmayan, gökyüzünü aydınlatmayan modeller tercih edildi.
 • Soğutma sistemlerinde ozon tabakasına zarar vermeyen, çevre dostu soğutucu akışkanlar kullanıldı.
 • Yazın aşırı ısınmayı engellemek için çatı, dış cephe ve dış zeminde açık renk malzeme tercih edildi.

Malzeme ve Kaynaklar

 • Binada kullanılan tüm inşaat malzemelerinde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanlar tercih edildi.
 • Binanın inşaatı sırasında çıkan atıkların büyük bir kısmı geri dönüşüme ve/veya geri kullanıma gönderilerek atık sahasına giden miktarlar önemli ölçüde azaltıldı.
 • Proje kapsamında geri dönüşümlü içerik ve yerel malzeme kullanımına özen gösterildi.

İç Yaşam Kalitesi

 • Bina tasarımında günışığından en üst düzeyde faydalanılması esas alındı. Bu sayede hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması, hem de gün ışığının iç mekanlarda yaşayanların üzerindeki olumlu etkilerinin kullanılması hedeflendi..
 • Bina kullanıcılarının ve içerisinde yaşayacak kişilerin konforu ve sağlığı için inşaat sırasında iç mekanlarda, düşük uçucu organik bileşik değerine sahip boya ve inşaat malzemeleri kullanıldı.

Sonuç olarak Rings AVM ve Rings Rezidans; tasarımında ve inşaatında; yapılaşmanın çevreye verdiği olumsuz etkileri önleyecek, karbon emisyonlarını azaltacak, ayrıca kullanılan stratejiler ve sistemler sayesinde binanın operasyonu sırasında oluşacak işletim giderlerini azaltarak, operasyonel maliyetleri en aza indirecek şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Normalde projeler bu sertifikaları almak için ekstra uygulamalar yaparken ve ek maliyetler oluşturur iken, sertifikalara adaylık için aranan kriterlerin hepsi Rings AVM ve Rings Rezidans’ta projenin en başından beri mevcuttur.